Đội ngũ gia sư

Nguyễn Quỳnh Anh

Gia sư
Tiếng Anh, Văn (Tiếng Việt)
Sinh viên:Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN
Ngành học:Kinh tế quốc tế

Nguyễn Phương Thảo

Gia sư
Tiếng Anh
Sinh viên:Trường Đại học Ngoại thương
Ngành học:Kinh doanh quốc tế

Nguyễn Đinh Anh Tài

Gia sư
Vật Lý, Toán
Sinh viên:Đại Học Bách Khoa Hà Nội
Ngành học:Tự Động Hóa

Nguyễn Thị Thu

Gia sư
Tiếng Anh
Sinh viên:Đại học Ngoại Ngữ-ĐHQGHN
Ngành học:Ngôn ngữ anh

Nguyễn Bảo Ngọc

Gia sư
Toán, Văn (Tiếng Việt)
Sinh viên:Đại học Luật Hà Nội
Ngành học:Luật

Nguyễn Thị Thanh An

Gia sư
Tiếng Anh
Sinh viên:Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội
Ngành học:Ngôn ngữ Anh

Trần Thị Thu Hường

Gia sư
Tiếng Anh, Toán, Toán Tiếng Anh
Sinh viên:Đh Ngoại thương
Ngành học:Kinh tế đối ngoại

Nguyễn Đức Tài

Gia sư
Toán
Sinh viên:Đại Học Y Hà Nội
Ngành học:Y Khoa

Trần Ngọc Mai

Gia sư
Toán
Sinh viên:Trường Đại học Giáo dục - ĐHQGHN
Ngành học:Sư phạm Toán học

Lâm Anh Quân

Gia sư
Hóa, Vật Lý, Toán
Sinh viên:Đại học Bách khoa Hà Nội
Ngành học:CNTT: Khoa học máy tính

Đỗ Thế Thành

Gia sư
Hóa, Sinh, Toán
Sinh viên:Đại học Y Hà Nội
Ngành học:Răng Hàm Mặt

Bế Kim Ngân

Gia sư
Tiếng Anh, Hóa, Vật Lý, Toán
Sinh viên:Đại học Ngoại Thương
Ngành học:Kinh tế Đối ngoại

Vũ đình phúc

Gia sư
Vật Lý, Toán
Sinh viên:Đại học bách khoa hà nội
Ngành học:Kĩ thuật ô tô

Nguyễn Văn Quang

Gia sư
Toán
Sinh viên:Đại học bách khoa hà nội
Ngành học:Toán tin

Hoàng Thanh Trang

Gia sư
Hóa, Vật Lý, Toán
Sinh viên:Đại học Bách Khoa Hà Nội
Ngành học:Kỹ thuật Hóa học