Đội ngũ gia sư

Lê Phương Thảo

Gia sư
Tiếng Anh
Sinh viên:Kinh tế Quốc dân
Ngành học:Kiểm toán Tích hợp

Nguyễn Minh Tuấn

Gia sư
Toán
Sinh viên:Đại học Giáo dục
Ngành học:Sư phạm Toán

Lại Đức Thắng

Gia sư
Toán
Sinh viên:Đại học Công nghệ - ĐHQGHN
Ngành học:CN1-Công nghệ thông tin hệ chuẩn

Vũ Ngọc Huyền

Gia sư
Văn (Tiếng Việt), Địa, Toán
Sinh viên:Đại học Sư Phạm Hà Nội
Ngành học:Sư phạm Địa Lí

Trần Thị Kiều Giang

Gia sư
Hóa
Sinh viên:Đại học Sư phạm Hà Nội
Ngành học:Sư phạm Hoá học

Nguyễn Thị Khánh Linh

Gia sư
Toán, Văn (Tiếng Việt)
Sinh viên:Đại học Kinh tế - ĐHQGHN
Ngành học:Kinh tế Phát triển

Đặng Văn Thùy

Gia sư
Tiếng Anh
Sinh viên:Đại học Kinh Tế Quốc Dân
Ngành học:Công nghệ Thông tin

Phan Quỳnh Trang

Gia sư
Toán, Vật Lý, Hóa
Sinh viên:Đại học Dược Hà Nội
Ngành học:Dược học

Sùng Thu Hường

Gia sư
Tiếng Anh
Sinh viên:Trường Đại học Ngoại thương
Ngành học:Tiếng Trung thương mại

Nguyễn Thu Hà

Gia sư
Toán, Vật Lý
Sinh viên:Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
Ngành học:Sư phạm Vật lí

Vũ Ngọc Linh

Gia sư
Tiếng Anh
Sinh viên:Đại học Ngoại Thương
Ngành học:Tài chính quốc tế

Vũ Công Hậu

Gia sư
Toán
Sinh viên:Học viện Kỹ thuật mật mã
Ngành học:Công nghệ thông tin

Lê Thị Tâm Như

Gia sư
Toán
Sinh viên:ĐH Giáo dục
Ngành học:Sư phạm Toán và KHTN

Nguyễn Minh Anh

Gia sư
Toán, Văn (Tiếng Việt), Tiếng Anh
Sinh viên:Đại học Ngoại Thương
Ngành học:Kinh tế & Phát triển Quốc tế

Trần Mai Anh

Gia sư
Toán, Hóa, Tiếng Anh
Sinh viên:Đại học Kinh tế Quốc dân
Ngành học:Kế Toán