Đội ngũ gia sư

Tạ Đức Chí

Gia sư
Tiếng Anh, Toán, Vật Lý
Sinh viên:Đại học Phenikaa
Ngành học:Khoa học máy tính

Trần thị duyên

Gia sư
Hóa
Sinh viên:Thcs Mỹ phúc, Mỹ Lộc, nam định
Ngành học:Sư phạm Hoá, sinh

Nguyễn Thu Trang

Gia sư
Tiếng Anh
Sinh viên:Marie Curie Hà Nội
Ngành học:Tiếng Anh

Nguyễn Ngọc Ánh

Gia sư
Vật Lý, Toán
Sinh viên:Học Viện Ngân Hàng
Ngành học:Kinh tế

Cao Văn Bảo

Gia sư
Toán
Sinh viên:ĐH Sư phạm Hà Nội
Ngành học:Sư phạm Toán học

Nguyễn Ngọc Minh Thư

Gia sư
Tiếng Anh, Văn (Tiếng Việt), Toán
Sinh viên:Cao Đẳng Sư Phạm BR-VT
Ngành học:Giáo Dục Tiểu Học

Nguyễn Ngọc Hương Giang

Gia sư
Hóa, Toán
Sinh viên:ĐH Sư phạm Hà Nội
Ngành học:Sư phạm Toán

Đinh Hoàng Huy

Gia sư
Hóa, Toán
Sinh viên:ĐH Cần Thơ
Ngành học:Quản lý Công nghiệp

Nguyễn Thị Thu Trang

Gia sư
Tiếng Anh
Sinh viên:ĐH Ngoại Thương
Ngành học:Tiếng Anh thương mại

Nguyễn Tùng Lâm

Gia sư
Hóa, Vật Lý, Toán
Sinh viên:Kinh tế quốc dân
Ngành học:Kinh tế đầu tư

Phan Sỹ Tú

Gia sư
Hóa, Vật Lý, Toán
Sinh viên:Đại học Bách Khoa Hà Nội
Ngành học:Kỹ thuật điều kiển Tự động Hoá

Vũ Thị Thắm

Gia sư
Tiếng Anh, Vật Lý, Toán
Sinh viên:Học viện Ngân Hàng
Ngành học:Hệ thống thông tin quản lý

Nguyễn Nhật Minh

Gia sư
Văn (Tiếng Việt), Sử
Sinh viên:Học Viện Phụ nữ Việt Nam
Ngành học:Luật Dân sự và song ngành Giới & phát triển

Trần Ngọc Linh

Gia sư
Vật Lý
Sinh viên:Đại học sư phạm Hà Nội 2
Ngành học:Vật lý

Lê Hoàng Anh

Gia sư
Tiếng Anh
Sinh viên:Học viện Ngoại Giao
Ngành học:Chính trị quốc tế và ngoại giao