Đội ngũ gia sư

Nguyễn Văn Nghĩa

Gia sư
Vật Lý, Toán
Sinh viên:Hust
Ngành học:Cơ khí

Nguyễn Thị Nhật Linh

Gia sư
Tiếng Anh
Sinh viên:Đại học ngoại ngữ - đại học quốc gia Hà Nội-
Ngành học:Sư phạm tiếng anh

Phạm Mai Chi

Gia sư
Toán
Sinh viên:Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
Ngành học:An toàn thông tin

Đặng Xuân Yến

Gia sư
Sinh, Toán, Văn (Tiếng Việt)
Sinh viên:Đại học Y Hà Nội
Ngành học:Xét nghiệm y học

Tôn Tiến Đạt

Gia sư
Toán, Hóa
Sinh viên:Y Hà Nội
Ngành học:Răng Hàm Mặt

Trần Thị Hồng Nhung

Gia sư
Toán
Sinh viên:Đại học Y Hà Nội
Ngành học:Bác sĩ Y Khoa

Lê Bảo Châu

Gia sư
Tiếng Anh, Văn (Tiếng Việt)
Sinh viên:Đại học Ngoại ngữ- Đại học Quốc gia Hà Nội
Ngành học:Ngôn ngữ Anh

Vũ Thị Thùy Linh

Gia sư
Tiếng Anh
Sinh viên:Trường đại học Kinh tế quốc dân
Ngành học:Marketing - chương trình cử nhân quốc tế

Phạm Thị Phương Anh

Gia sư
Toán
Sinh viên:Đại học Công Nghiệp Hà Nội
Ngành học:Ngôn ngữ Trung Quốc

Dương Thị Trang

Gia sư
Toán, Văn (Tiếng Việt)
Sinh viên:Đại học Ngoại Ngữ-ĐHQGHN
Ngành học:NN&VH Pháp

Nguyễn Quang Trung

Gia sư
Toán
Sinh viên:Trường Đại học bách khoa Hà Nội
Ngành học:Cơ Điện tử

Phạm Thị Phú Xuân

Gia sư
Tiếng Anh
Sinh viên:Đại học Ngoại Ngữ - ĐHQGHN
Ngành học:Ngôn Ngữ Anh CLC

Trần Minh Hạnh

Gia sư
Toán
Sinh viên:Đại học Bách Khoa Hà Nội
Ngành học:Điện tử - Viễn thông

Đồng Thị Thu Hằng

Gia sư
Hóa, Toán
Sinh viên:Trường Đại học Sư Phạm Hà Nội
Ngành học:Sư Phạm Hóa Học

lại thùy trang

Gia sư
Tiếng Anh
Sinh viên:Đại học Kinh tế- ĐHQGHN
Ngành học:Kinh tế phát triển