Đội ngũ gia sư

Vũ Thị Thùy

Gia sư
Tiếng Anh, Toán, Văn (Tiếng Việt), Hóa
Sinh viên:Đại học Dược Hà Nội
Ngành học:Dược học

Phạm Việt Hà

Gia sư
Hóa, Vật Lý, Toán
Sinh viên:ĐH Dược Hà Nội
Ngành học:Dược Học

Trịnh Hà Phương

Gia sư
Toán
Sinh viên:đại học Thương Mại
Ngành học:Hệ thống thông tin quản lý

Nguyễn Kiều Trang

Gia sư
Toán, Văn (Tiếng Việt)
Sinh viên:Đại học Công Nghiệp Hà Nội
Ngành học:Logistics và chuỗi quản lý cung ứng

Nguyễn Thị Hoa Mi

Gia sư
Tiếng Anh, Toán Tiếng Anh
Sinh viên:Đại học Ngoại Ngữ
Ngành học:NGÔN NGỮ ANH

Trần Văn Tùng

Gia sư
Hóa
Sinh viên:Học viện Quân Y
Ngành học:Bác sĩ Đa Khoa

Nguyễn Thị Phương Oanh

Gia sư
Hóa, Sinh, Toán
Sinh viên:Đại học Y Hà Nội
Ngành học:Xét nghiệm y học

Nguyễn Thị Tâm

Gia sư
Toán
Sinh viên:Đại học Dược Hà Nội
Ngành học:Dược học

Võ Kim Anh

Gia sư
Tiếng Anh, Toán
Sinh viên:Đại học Dược Hà Nội
Ngành học:Dược học

Trần Thị Ngân

Gia sư
Hóa, Vật Lý, Toán Tiếng Anh
Sinh viên:Đại học Luật Hà Nội
Ngành học:Luật Kinh tế

Trần Thị Lan Anh

Gia sư
Hóa, Vật Lý, Toán
Sinh viên:Đại học Bách khoa Hà nội
Ngành học:Công nghệ thông tk

Như Thị Thu Trang

Gia sư
Tiếng Anh
Sinh viên:Đại học Kinh tế quốc dân
Ngành học:Khởi nghiệp và phát triển kinh doanh

Lê Ngọc Huyền

Gia sư
Sử, Văn (Tiếng Việt)
Sinh viên:Đại học KHXH và NV
Ngành học:Đông phương học

Lưu Thị Hồng Hảo

Gia sư
Tiếng Anh, Toán, Văn (Tiếng Việt)
Sinh viên:Học viện Tài Chính
Ngành học:Tài chính- Ngân hàng

Nguyễn Thị Hà

Gia sư
Tiếng Anh
Sinh viên:Đại học Hà Nội
Ngành học:Ngôn ngữ Anh