Đội ngũ gia sư

Lê Thị Yến

Gia sư
Tiếng Anh
Sinh viên:ĐH Kinh tế Quốc dân
Ngành học:Kinh tế Đầu tư

Nguyễn Thị Thanh Hương

Gia sư
Tiếng Anh, Toán Tiếng Anh
Sinh viên:Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN
Ngành học:Ngôn ngữ Anh CLC

Nguyễn Thị Lương

Gia sư
Tiếng Anh
Sinh viên:Đại Học Hà Nội
Ngành học:Quản trị kinh doanh

Trần Bích Phượng

Gia sư
Toán, Văn (Tiếng Việt)
Sinh viên:Trường đại học sư phạm hà nội 2
Ngành học:Giáo dục tiểu học

Phạm Kiều Oanh

Gia sư
Toán, Văn (Tiếng Việt)
Sinh viên:ĐH Sư phạm Hà Nội 2
Ngành học:Giáo dục Tiểu học

Phí Hương Giang

Gia sư
Văn (Tiếng Việt)
Sinh viên:ĐH Sư phạm Hà Nội
Ngành học:Sư phạm Ngữ Văn

Đặng Thu Hà

Gia sư
Hóa, Toán
Sinh viên:ĐH Sư phạm Hà Nội 2
Ngành học:Sư phạm Toán ( dạy bằng Tiếng Anh )

Vũ Đình Quỳnh Như

Gia sư
Tiếng Anh, Toán
Sinh viên:Đại học Kinh tế - ĐHQGHN
Ngành học:Quản trị Kinh doanh

Dương Quốc Bảo

Gia sư
Vật Lý, Toán, Văn (Tiếng Việt)
Sinh viên:Đại học Kinh tế quốc dân
Ngành học:Bảo hiểm

Hồ Thị Huyền

Gia sư
Vật Lý, Toán, Văn (Tiếng Việt)
Sinh viên:Đại Học Khoa Học Tự Nhiên- Đại Học Quốc Gia Hà Nôi
Ngành học:Vật Lý Học

Cao Thị Thùy Dương

Gia sư
Văn (Tiếng Việt)
Sinh viên:Đại học Sư phạm Hà Nội
Ngành học:Sư phạm Ngữ văn

Trần Cẩm Tú

Gia sư
Văn (Tiếng Việt)
Sinh viên:Đại học sư phạm Hà Nội 2
Ngành học:Sư phạm Ngữ Văn

Đoàn Bá Đức

Gia sư
Toán, Vật Lý
Sinh viên:ĐH dược Hà Nội
Ngành học:Dược Học

Trần Thị Nguyệt

Gia sư
Toán, Văn (Tiếng Việt)
Sinh viên:Đại học sư phạm Hà Nội 2
Ngành học:Giáo dục tiểu học

Nguyễn Công Hậu

Gia sư
Tiếng Anh, Vật Lý, Toán
Sinh viên:ĐH Công nghệ - ĐHQGHN
Ngành học:Vật lí kĩ thuật