Đội ngũ gia sư

Đỗ Lan Anh

Gia sư
Tiếng Anh, Toán
Sinh viên:ĐH Hà Nội
Ngành học:Quốc tế học (học bằng tiếng Anh)

Vũ Việt Đức

Gia sư
Vật Lý, Toán
Sinh viên:ĐH Bách khoa Hà Nội
Ngành học:Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

Vũ Thị Hằng

Gia sư
Sinh
Sinh viên:ĐH Y Hà Nội
Ngành học:Y học cổ truyền

Nguyễn Việt Trung

Gia sư
Hóa, Vật Lý, Toán
Sinh viên:ĐH Công nghệ Đại học Quốc Gia
Ngành học:Khoa học máy tính

nguyễn thị hoà

Gia sư
Tiếng Anh, Toán
Sinh viên:ĐH Ngoại ngữ - ĐHQGHN
Ngành học:Ngôn ngữ Pháp-ngôn ngữ Anh

Nguyễn Tiến Đạt

Gia sư
Toán
Sinh viên:FPT
Ngành học:Kĩ Thuật Phần Mềm

Nguyễn Hà Giang Linh

Gia sư
Tiếng Anh, Toán, Văn (Tiếng Việt)
Sinh viên:ĐH Sư phạm Hà Nội
Ngành học:Giáo dục Tiểu học

Nguyễn Quỳnh Hương

Gia sư
Tiếng Anh
Sinh viên:Đại học Ngoại Thương
Ngành học:Kinh tế đối ngoại

Nguyễn Thị Hương Ly

Gia sư
Toán
Sinh viên:Học viện Ngoại giao
Ngành học:Luật quốc tế

Đỗ Huy Quân

Gia sư
Địa, Văn (Tiếng Việt)
Sinh viên:ĐH Văn Hóa Hà Nội
Ngành học:Luật học

Nguyễn Tiến Thành

Gia sư
Toán
Sinh viên:ĐHBNJN
Ngành học:DTVT

Nguyễn Thành Đạt

Gia sư
Vật Lý, Toán
Sinh viên:ĐH Bách Khoa Hà Nội
Ngành học:Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo (CNTT)

Võ Thị Ngọc Quỳnh

Gia sư
Tiếng Anh, Toán
Sinh viên:ĐH Thương Mại
Ngành học:Thương Mại Quốc Tế

Nguyễn Vũ Thái Dương

Gia sư
Tiếng Anh, Sử, Toán, Văn (Tiếng Việt)
Sinh viên:Đại học KHXH và NV, Đại học Quốc Gia Hà Nội
Ngành học:Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt

Trần Văn Đạt

Gia sư
Toán
Sinh viên:Đại học Sư Phạm Hà Nội 2
Ngành học:Sư phạm Toán