Thông tin lớp học

LỚP 12
Hình thức học: Online
Thời gian: 1 buổi/tuần
Thứ 2: Chiều
Yêu cầu khác:
"QA2449 ONLINE Tiếng Anh giao tiếp/ / HL Khá Cần GS ôn luyện chắc kiến thức ngữ pháp và ôn luyện giao tiếp Chú trọng phát âm nghe nói GS nam nữ ok"
Ngày tạo lớp: 12/04/2023 10:04

Phụ huynh

Mã số: ST500
Môn: Tiếng Anh
Thỏa thuận
Chưa giao