Thông tin lớp học

LỚP 8
Hình thức học: Offline
Địa chỉ:
Thời gian: 1 buổi/tuần
Thứ 3: Chiều
Yêu cầu khác:
"LH2115 Hoá 8/ HS nam/ HL TB Cần nắm chắc kiến thức cơ bản YC GS nam nữ ok DC 43 Lê Văn Lương"
Ngày tạo lớp: 12/04/2023 11:04

Phụ huynh

Mã số: ST506
Môn: Hóa
Thỏa thuận
Chưa giao