Thông tin lớp học

LỚP 3
Hình thức học: Offline
Địa chỉ:
Thời gian: 1 buổi/tuần
Thứ 7: Sáng
Yêu cầu khác:
"QA7485 Tiếng Anh 3/ HS nữ / HL Khá Cần GS ôn luyện chắc kiến thức trên lớp và luyện bài thêm Dạy tại ĐC Sunshine Garden gần Times City YC GS nữ Học t7, CN học 1.5h"
Ngày tạo lớp: 12/04/2023 11:04

Phụ huynh

Mã số: ST507
Môn: Tiếng Anh
Thỏa thuận
Chưa giao