Thông tin lớp học

LỚP 10
Hình thức học: Offline
Địa chỉ:
Thời gian: 1 buổi/tuần
Thứ 3: Chiều
Yêu cầu khác:
"QH175 Toán 10/ HS nam/ HL TB Cần nắm chắc kiến thức cơ bản Mục tiêu 8+ GS nam. ĐC Ngõ Lệnh Cư, Khâm Thiên"
Ngày tạo lớp: 12/04/2023 11:04

Phụ huynh

Mã số: ST522
Môn: Toán
Thỏa thuận
Chưa giao