Thông tin lớp học

LỚP 11
Hình thức học: Offline
Địa chỉ:
Thời gian: 1 buổi/tuần
Thứ 3: Chiều
Yêu cầu khác:
"LT0698 Lý 11/ HS nữ/ HL TBK Cần GS củng cố kiến thức và nâng cao thêm ĐC Lê Văn Lương, p.Nhân Chính, Thanh Xuân YC GS nam nữ ok"
Ngày tạo lớp: 12/04/2023 11:04

Phụ huynh

Mã số: ST530
Môn: Vật Lý
Thỏa thuận
Chưa giao