Đội ngũ gia sư

Ngô Thanh Thủy

Gia sư
Tiếng Anh
Sinh viên:Đại học Ngoại Ngữ - ĐHQGHN
Ngành học:Ngôn ngữ và Văn Hóa Đức

Nguyễn Vũ Vân Anh

Gia sư
Hóa, Toán
Sinh viên:Đại học sư phạm Hà Nội
Ngành học:Sư phạm hoá học

Hà Quang Huy

Gia sư
Vật Lý, Toán
Sinh viên:Đại Học Bách Khoa Hà Nội
Ngành học:Kĩ thuật điều khiển và tự động hoá

Vũ Thị Hoài

Gia sư
Hóa, Sinh, Toán
Sinh viên:Đại Học Phương Đông
Ngành học:Chuyên ngành Quản trị Kinh doanh

Thái Khắc Quân

Gia sư
Vật Lý, Toán
Sinh viên:Đại học Bách Khoa Hà Nội
Ngành học:Cơ Điện Tử

Lê Thị Khánh Linh

Gia sư
Tiếng Anh, Toán
Sinh viên:Đại học công nghiệp Hà Nội
Ngành học:Logistics và quản lý chuỗi cung ứng

Vũ Thị Hợi

Gia sư
Tiếng Anh, Toán
Sinh viên:Trường Đại học Ngoại Ngữ
Ngành học:ngôn ngữ và văn hóa Pháp

Trần Văn Vĩnh

Gia sư
Toán
Sinh viên:Đại Học Bách Khoa Hà Nội
Ngành học:Kĩ thuật điều khiển và tự động hoá

Vũ Đình Toản

Gia sư
Toán
Sinh viên:Đại học Bách Khoa Hà Nội
Ngành học:Khoa học máy tính

Vi Thị Trà Mi

Gia sư
Tiếng Anh
Sinh viên:Đại học Ngoại ngữ- Đại học Quốc gia Hà Nội
Ngành học:sư phạm tiếng Anh

Trần Hữu Thành Nam

Gia sư
Sinh, Toán
Sinh viên:Đại học Y Hà Nội
Ngành học:Y Khoa

Nguyễn Anh Tuấn

Gia sư
Toán, Hóa
Sinh viên:Đại học Bách Khoa Hà Nội
Ngành học:Điện tử-Viễn thông

Lê Nam Khánh

Gia sư
Tiếng Anh
Sinh viên:Đại học Kinh tế Quốc Dân
Ngành học:Quản trị kinh doanh Quốc tế

Trần Thị Hằng

Gia sư
Toán Tiếng Anh
Sinh viên:Đại học Ngoại thương
Ngành học:Quản trị kinh doanh

Khuất Thu Phương

Gia sư
Tiếng Anh
Sinh viên:Trường Đại Học Kinh tế Quốc Dân
Ngành học:Quản trị Kinh Doanh